Zaken doen via Whatsapp – kan dat?

Een paar weken geleden plaatste ik een artikeltje met de titel: Overeengekomen per e-mail: bewijs dat maar eens dan! (Lees dit artikel hier). Over ondernemers die een hekel hebben aan papierwerk en contracten en afspraken het liefst mondeling maken of vastleggen achter op een bierviltje of met een kort e-mailtje.  

In ons digitale tijdperk is het uitwisselen van informatie via de smartphone een dagelijkse routine geworden. Dat geldt ook voor ondernemers. In hun drukke bestaan handelen zij steeds meer zaken af via bijvoorbeeld Whatsapp. Kan men op die manier zaken doen?

Sponsoractie

De vraag speelde in een kwestie die in 2018 door de kantonrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, moest worden beslecht (ECLI:NL:RBLIM:2018:4081). Zoals in het hiervoor vermelde artikel ging het ook hier om een sponsoractie van een organisatie handelend onder de naam DreamKidz. Deze benaderde een ondernemer voor deelname aan een sponsoractie. Waar men als ondernemer al niet mee geconfronteerd wordt op een dag! Of men maar even wil deelnemen voor een bedrag van € 395,00. Een promotiekaart in kleur is beter, toeslag € 375,00. Doet u dat maar. Totaalbedrag € 770,00 exclusief btw. 

DreamKidz stuurt de ondernemer vervolgens per Whatsapp een deelnameformulier. Deze heeft eveneens per Whatsapp, laten weten akkoord te gaan. Overeenkomst gesloten en factureren maar! Zo gezegd, zo gedaan, DreamKidz stuur de ondernemer een factuur van € 931,70. Dan begint de ellende natuurlijk, want de ondernemer betaalt niets. DreamKidz herinnert hem diverse malen aan de factuur en stuurt en slotte een aanmaning. Als ook dat niet helpt, wordt de zaak uit handen gegeven en volgt een dagvaarding. Of meneer de ondernemer zijn sponsorbijdrage wil betalen. Dat wil meneer de ondernemer niet. Hij voert verweer en betwist dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dat enige opdracht is gegeven. Het deelnameformulier is [per e-mail, zoals daarop vermeld] nooit ontvangen. …. Ook de factuur is nooit ontvangen. Ook vanwege de taal- en spellingfouten in de correspondentie van DreamKidz is er bij de ondernemer nog meer argwaan ontstaan, zo luidt diens verhaal.

De kantonrechter stelt voorop dat een overeenkomst tot stand komt door aanvaarding van een aanbod (de hoofdregel). Dit kan ook per Whatsapp, maar … in dit geval staat onvoldoende vast dat hiervan sprake is. “Het overgelegde Whats-appbericht biedt in elk geval onvoldoende houvast. Weliswaar vermeldt dit bericht de naam van gedaagde partij en is ook kennelijk geantwoord met ‘N41 akkoord’” maar dit alles is volgens de kantonrechter toch echt te summier. Dit komt ook omdat de ondernemer heeft betwist dat er een overeenkomst tot stand gekomen is. DreamKidz had daarom haar stellingen verder moeten onderbouwen en aantonen, maar dat is niet gebeurd. 

Dan volgt de kern van deze uitspraak:

[DreamKidz] heeft ervoor gekozen om per Whatsapp te contracteren, althans heeft hiermee ingestemd, waardoor onduidelijkheden kunnen en ook zijn ontstaan. Dit ligt echter in de risicosfeer van [DreamKidz]. Zij had er immers ook voor kunnen kiezen om het deelnameformulier per post toe te sturen en een door [de ondernemer] ondertekend exemplaar terug te ontvangen.

De les hieruit is, dat het snelle zakendoen via Whatsapp, zonder dat dit goed vastgelegd wordt, niet werkt. Door alle hectiek waaronder dit plaatsvindt, ontstaan snel misverstanden waardoor het onduidelijk is wat er nu precies is allemaal is gecommuniceerd. De rechter begint er niet aan om dat in te vullen, dat is het risico van partijen. En terecht!

Denk dus niet te snel dat alles wel even in een paar korte berichtjes per Whatsapp kan, want zo werkt het niet als er problemen ontstaan. Helaas zien wij in de incassopraktijk te vaak nog, dat communicatie wel zo plaatsvindt. Wees daar dus voorzichtig mee en neem de tijd om dingen goed vast te leggen. En lukt u dat niet, omdat het u aan tijd ontbreekt? Wees dan wijs en laat het ons doen. Dat bespaart u een hoop ellende en kosten. Want voorkomen is beter dan genezen!

Van Loon advocaten, linker dan de rechter! Uw specialisten op diverse rechtsgebieden. U kunt uw voordeel doen met onze expertise in onder andere: incasso, verbintenissen en strafrecht.