Op vakantie tijdens corona, of toch niet; moet een werknemer verlofuren inleveren?

Door de coronacrisis is er een hoop onzekerheid ontstaan en ondernemers proberen met man en macht het hoofd boven water te houden. Op 29 mei jl. heeft de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:4731) een interessante uitspraak gedaan omtrent vakantieverlof tijdens corona. 

In deze uitspraak kwamen onder meer de volgende twee vragen aan bod: 

– Mag een werkgever tijdens de coronacrisis eenzijdig beslissen dat een werknemer voor een bepaalde datum een bepaald percentage verlofuren moet opnemen? en;

– Voor wiens risico komt het dat werknemer door de coronacrisis niet op vakantie kan?

Verlofuren inleveren

De rechtbank heeft beslist dat indien een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, de werkgever daarop slechts een beroep kan doen indien zij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Een enkele verwijzing naar de coronacrisis is daarvoor onvoldoende als de werknemer niet instemt met de wijziging. Een werkgever mag dus niet eenzijdig beslissen dat werknemer een bepaald percentage verlofuren moet opnemen. 

Op vakantie, of toch niet

Als een werknemer op vakantie wil gaan, wordt dit in overleg met de werkgever vastgesteld. De wet bepaalt dat als de werknemer een schriftelijk verzoek heeft ingediend om in een bepaalde periode verlof op te nemen en de werkgever niet binnen twee weken na het indienen van dat verzoek daarop schriftelijk heeft gereageerd, de vakantie wordt vastgesteld volgens het verzoek van de werknemer. In deze kwestie was de vakantie van de werknemer al vastgesteld. Echter, vanwege de situatie rondom corona kon zijn vakantie niet doorgaan. Dat hij feitelijk niet op vakantie is gegaan komt voor rekening en risico van de werknemer, zo oordeelde de rechter. Indien een werknemer dus verlofdagen heeft opgenomen maar niet weg kan in verband met corona, worden deze dagen desondanks aangemerkt als verlofdagen.

Mocht u problemen ervaren met uw werknemers omtrent de vakantieperiode of houdt uw werkgever zonder uw instemming verlofuren in? Neem gerust contact met ons op via info@vanloon-advocaten.nl of via 0318-514813.

mr. J.L.F. van der Kamp

Van Loon Advocaten, uw specialisten op diverse rechtsgebieden. U kunt uw voordeel doen met onze expertise in onder andere: ondernemingsrecht, strafrecht en arbeidsrecht.