Onroerend Goed & RO

Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De gebieden rond de grote steden zijn volgebouwd met huizen en gebouwen en ook de landelijke gebieden worden steeds meer ingevuld met nieuwbouw. Door het intensieve gebruik van de beperkte ruimte kunnen allerlei problemen ontstaan. Daarom zijn tal van regels in het leven geroepen om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Voor vele activiteiten zijn vergunningen en/of vrijstellingen vereist. De gewone burger kan vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Zo is voor het uitbreiden van een woning naast een omgevingsvergunning soms ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig of moet extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Als u bouwt zonder vergunning, kan de gemeente een bouwstop opleggen. Tegen een verleende vergunning kunnen omwonenden bezwaar maken. Als u alvast maar begonnen bent met bouwen, kan dat zelfs tot gevolg hebben dat alles weer afgebroken moet worden.

Onroerend goed & ruimtelijke ordening voor ondernemers

Ook ondernemers hebben volop te maken met problematiek op dit rechtsgebied. Bijv. wanneer u hinder ondervindt van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor uw onderneming onevenredig zwaar wordt getroffen. Er zullen dan tijdig zienswijzen moeten worden ingediend en zonodig rechtsmiddelen worden aangewend. Is het bestemmingsplan eenmaal onherroepelijk geworden, dan kunt u nog vergoeding vragen van de planschade. Al deze zaken vereisen adequaat en tijdig optreden. Als u één dag te laat bent of één stap hebt overgeslagen, is dat vaak al fataal.

Problemen met de overheid

Heeft u geen problemen met de overheid, dan kunt u nog wel met andere problemen te maken krijgen. Bij nieuwbouw kan de aannemer bijv. slecht werk leveren. Of het dak van de uitbouw gaat lekken. Heeft u een bestaande woning gekocht, dan kunt u bij het aanleggen van uw tuin stuiten op vervuilde grond. Het dak van uw huis is ernstig aangetast door boktor. De CV-installatie begeeft het. Of u bemerkt tot uw schrik dat het dak van uw schuurtje is voorzien van asbestplaten. Verborgen gebreken? Heeft u een kat in de zak gekocht? Is de makelaar aansprakelijk? Wat te doen? Kennis van zaken op dit gebied is een vereiste. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Contact

Wilt u gebruik maken van onze professionele hulp? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak! U vindt ons in de omgeving van Rhenen, Ede en Barneveld.


Ga naar contact