Kennisbank huurrecht

  • Huurder betaalt niet? Wat nu …
    Op 26 maart 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam drie vonnissen gewezen betreffende huurachterstanden, terug te vinden op www.rechtspraak.nl onder de nummers ECLI:NL:RBROT:2020:3208, 9 en 10. Geen opzienbarende uitspraken, maar interessant omdat daarin kort en bondig wordt opgesomd wat er nu precies nodig is om te komen tot een gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst, als er sprake […]
  • Een bar in huis, waarom niet?! – wanneer de feiten tegen je werken …
    In een vorig artikel had ik het over het probleem van de claim die niet concreet genoeg (onderbouwd) was. De zaak wordt dan door de rechter al direct af geserveerd, einde oefening. Soms schiet de rechter een partij echter juist te hulp bij het leveren van het bewijs. Die situatie deed zich voor in de […]