Corona of niet, vergeet uw oproepmedewerker geen aanbod te doen!

Zoals u weet is op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Deze wetgeving is dus inmiddels al weer ruim een jaar oud. Deze wet heeft er onder meer voor gezorgd dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid hebben gekregen. Wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst, dient de werkgever na 12 maanden namelijk een aanbod op papier of per e-mail te doen voor een vaste urenomvang. Dat bepaalt lid 5 van artikel 7:628a BW namelijk uitdrukkelijk! 

Oproepovereenkomst

Wat is nu ook alweer een oproepovereenkomst? Hieronder vallen bijvoorbeeld nulurencontracten, min-maxcontracten en arbeidsovereenkomsten met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (bijvoorbeeld uitzendovereenkomsten in Fase A). 

Aanbod vaste urenomvang

Sinds 1 januari 2020 is een werkgever dus verplicht in het geval van een oproepovereenkomst na 12 maanden aan de werknemer een schriftelijk en/of elektronisch aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Concreet betekent dit dat de werkgever als vaste uren moet aanbieden het aantal uren die ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van 12 maanden. 

Als u als werkgever uw werknemer met een oproepovereenkomst momenteel niet oproept bijvoorbeeld in verband met de Covid-19 pandemie, betekent dit niet dat u daarom ook geen aanbod hoeft te doen voor een vaste urenomvang. De rechtbank Limburg besloot hieromtrent op 9 december jl. nog. De werknemer had als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de maanden maart en april 2020 niet gewerkt. De werkgever had niet op tijd een aanbod gedaan aan de werknemer, ondanks dat de werknemer hierom had gevraagd. De rechter veroordeelde de werkgever vervolgens om het loon te betalen over het aantal uren waarvoor hij op grond van de wet een aanbod had moeten doen. De loonvordering werd ook nog eens toegewezen met een maximale boete van 50% (ex artikel 7:625 BW) over het verschuldigde brutoloon gedurende die periode. Een dure les dus, voor deze werkgever.

Mocht u als werknemer of werkgever hulp of advies willen omtrent arbeidsrechtvraagstukken, weet u hopelijk de weg naar ons kantoor (ook digitaal) te vinden of bel ons hierover vrijblijvend!

mr. J.L.F. van der Kamp

Van Loon Advocaten, uw specialisten op diverse rechtsgebieden. U kunt uw voordeel doen met onze expertise in onder andere: huurrecht, incasso en bestuursrecht.