Arbeidsrecht

Werk is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Daarom krijgt vrijwel iedereen wel eens te maken met het arbeidsrecht. Werkgever en werknemer maken afspraken op het moment dat de verhoudingen prima zijn. Pas als er problemen ontstaan in de arbeidsrelatie, wordt het belang van een goed contract duidelijk. Vaak blijkt dan dat de bedoelingen van partijen niet goed zijn vastgelegd, of dat partijen iets hebben afgesproken wat het dwingend recht verbiedt. Bijvoorbeeld een proeftijd van twee maanden in een arbeidscontract van een jaar. In dit voorbeeld is het gevolg dan, dat er geen proeftijd geldt en de werkgever dus in principe al direct een jaar lang vast zit aan de werknemer.

Arbeidsrecht bij ontslag

Bij een ontslag draait het uiteindelijk om de hoogte van de vergoeding. Ook als alles in goed overleg plaatsvindt, is de bijstand van een eigen advocaat hier van groot belang. Er hoeft dan wel geen formele ontbindingsprocedure meer te worden gevoerd, maar dat betekent nog niet dat u de beëindiging van uw dienstverband net zo goed samen met de bedrijfsjurist of de advocaat van de werkgever kunt regelen. Dezen zijn immers ingeschakeld om vooral het belang van de werkgever te dienen en diens kosten zo laag mogelijk te houden en dat is een tegengesteld belang. Daarom is het verstandig om een eigen advocaat in te schakelen.

Rechtsbijstandverzekering

Werknemers met een rechtsbijstandverzekering kunnen vaak aanspraak maken op gratis rechtsbijstand. Het nadeel daarvan is, dat de advocaat of jurist in dienst van de rechtsbijstandverzekeraar zal proberen de zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. Hoe meer tijd eraan wordt besteed, hoe duurder dat immers is voor de verzekeraar. Een rechtsbijstandverzekeraar is dus meer gebaat bij een snelle schikking tussen partijen dan bij een tijdrovende procedure voor de rechter. De zaak is dan wel snel geregeld, maar volgens een recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt, dat 20% van de ondervraagde deelnemers ontevreden is over de door hun rechtsbijstandverzekeraar getroffen schikking. Daarom kunt u de zaak beter aan ons uit handen geven. U heeft tenslotte ook met een rechtsbijstandsverzekering recht op vrije advocaatkeuze. En ook als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, worden onze kosten vaak vergoed door de werkgever.

Wij beschikken over specialistische kennis op het gebied van het arbeidsrecht en treden op voor zowel werkgevers als werknemers. We kennen dus beide kanten van de tafel. Wij onderhandelen over uw ontslagvergoeding en evt. vergoedingen van pensioenschade, advocaatkosten, outplacementkosten en opleidingskosten. Wij treden op in rechte, als dat nodig is. Wij leggen de gemaakte afspraken tussen partijen ook voor u vast. Kortom, bij ons is uw belang in goede handen.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Of wilt u gebruik maken van onze kennis m.b.t. arbeidsrecht?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar contact